เทศบาลตำบลหนองหงส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่อง ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ 2.เรื่อง ขอถามได้ไหม 3.เรื่อง ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน 4.เรื่อง มีเหตุผลไหม 5. เรื่อง ก็ไม่ได้ครอบครอ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   24 ส.ค. 66 125