เทศบาลตำบลหนองหงส์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) รอบ 6 เดือนแรก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   4 ก.ค. 66 240