เทศบาลตำบลหนองหงส์

ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   28 มี.ค. 67 68