เทศบาลตำบลหนองหงส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   15 มี.ค. 67 98