เทศบาลตำบลหนองหงส์

กิจการสภา
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   9 ส.ค. 66 153