เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

วิสัยทัศน์ : "เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม"


ภาพกิจกรรม

     "โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"..>>>


     เทศบาลตำบลหนองหงส์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราค..>>>


     กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหงส์..>>>


เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

โทร.093-3360277


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลหนองหงส์
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองหงส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลหนองหงส์
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)เทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
9 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
10 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหงส์

 

นายวิทยา บุญล้อม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหงส์

โทร.063-7194278

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกวดราดาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 10 บ้านนา ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสสายทาง บร.ถ.48-059 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลหนองหงส์
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายสิบสองสิหา หมู่ที่ 12 รหัสสายทาง บร.ถ 48-011 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลหนองหงส์
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565
4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลหนองหงส์
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563เทศบาลตำบลหนองหงส์
6 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลหนองหงส์
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding)เทศบาลตำบลหนองหงส์
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2563เทศบาลตำบลหนองหงส์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2563เทศบาลตำบลหนองหงส์
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 2563เทศบาลตำบลหนองหงส์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายริมห้วยหลุงจมูก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้าง1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2. โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุกซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้าง1.โครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุกสายลำห้วยลึก หมู่ที่ 15 2. โครงการงานซ่อมแซมถนนดิน-หินคลุกซอยนาเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  4.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  6.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  7.  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  8.  จ้างจ้างเหมารถแบ๊คโฮขนาด PC 50 และแรงงานชาย(ช่างเชื่อม 4 คน) (ช่างปูน 2 คน) และแรงงานหญิง (กรรมกร 2 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  9.  จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หน้าร้านใบเฟิร์นมินิมาร์ท หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  10.  จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสิบสองสิงหา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8

Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.138.35
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 56 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 825 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 16841 คน
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2559