เทศบาลตำบลหนองหงส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหนองหงส์ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองหงส์    1 พ.ย. 66 41