เทศบาลตำบลหนองหงส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทสบาลตำบลหนองหงส์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองหงส์    4 เม.ย. 66 32