เทศบาลตำบลหนองหงส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกองการประปา เทศบาลตำบลหนองหงส์ ได้ผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองหงส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ำประปาจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำและต้องหยุดพักเครื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ “งดจ่ายน้ำประปา”

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองหงส์    27 มี.ค. 66 39