เทศบาลตำบลหนองหงส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองหงส์    10 ต.ค. 66 52